Onze ervaring zal volledig ingezet worden bij het uitvoeren van een of meerdere audits ter voorbereiding van de initiële, periodieke, of hercertificatie-audits van je bestaande of nieuwe zorgsysteem.

We kunnen audits aanbieden voor enkelvoudige zorgsystemen voor kwaliteit (ISO9001, EN9100), milieu (ISO14001), of energie (ISO50001).
Maar ook geintegreerde audits van bovenstaande systemen zijn mogelijk, ook in combinatie met OHSAS18001, en/of VCA*, **, petrochemie.

Het toepassingsgebied en de intensiteit van de audit wordt in overleg met jou als klant vastgelegd. Dit kan gaan over een audit van een specifiek proces of afdeling, tot een gap-analyse van het volledige zorgsysteem. De resultaten zijn direct bruikbaar bij het opstellen van een actieplan om tot compliance met de gewenste normen te komen

De audits kunnen zonder probleem in het intern auditplan van je kwaliteitszorgsysteem worden opgenomen.
De rapportering kan via je bedrijfseigen template, of via een standaard rapportvorm van A++audit. 

 

A++ Audit bvba | Veldhovenstraat 23A | B-3945 Ham | M. +32 479 99 10 29 | ludo [at] aplusplusaudit [dot] be   
Comments